Bi-Patogus

Apibrėžimas

Apibrėžimas - ką reiškia Dvi komfortas?„Bi-komfortas“ apibūdina asmenis, kuriems patinka biseksualumo idėja, net jei jie negali tapatintis, kad yra biseksualūs. Daugelis dviejų patogumų turinčių asmenų gali dalyvauti lytinėje veikloje su tos pačios lyties atstovais, tačiau paprastai jie neieško tos pačios lyties atstovų, siekdami santykių, emocinių ar seksualinių. Vienas iš pavyzdžių yra tas, kuris yra patogus ir norintis dalyvauti „trobos metinėje“ programoje, jei tai patiktų jų partneriui.Kinklis paaiškina Bi-Patogus„Bi-comfort“ yra palyginti naujas terminas. Skirtingiems žmonėms tai dažnai reiškia skirtingus dalykus. Pvz., Kai kurie asmenys dvilypius žmones laiko tokiais, kuriems tiesiog patogu būti šalia biseksualių žmonių. Kiti apibūdina, kaip dvilypius žmones, kaip tuos, kurie nori seksualinio elgesio su tos pačios lyties asmenimis, tačiau nėra biseksualūs ar gėjai.