Nėra mesti nerijos (NQNS)

Apibrėžimas

Apibrėžimas - ką reiškia Nėra mesti nerijos (NQNS)

Sąvoka „neišmesk nerijos“ negali būti naudojama sekso paslaugų srityje, ypač lydint. Santrumpa NQNS gali būti naudojama nurodant, kad jie siūlo paslaugą. Panašiai klientas gali ja pasinaudoti ir teiraudamasis, ar paslauga yra prieinama.